Pohľad smerom na Priečne sedlo vo Vysokých Tatrách © hiking.sk & autor