Pohľad smerom na Stráňanské sedlo, vľavo Vysoké skalky © hiking.sk & autor