Pohľad smerom na poľské Bieščady (Bieszczady) © hiking.sk & autor