Pohľad smerom na sever do Poľska © hiking.sk & autor