Pohľad smerom na sever k Ružomberku © hiking.sk & autor