Pohľad smerom na trojhraničný bod © hiking.sk & autor