Pohľad smerom na vrchol kopca, vidno spodnú časť vysielača © hiking.sk & autor