Pohľad späť, čo to tu išlo za živočíchov? © hiking.sk & autor