Pohľad späť, Polonina Wetlinska s Hnatowym Berdom a Smerekom © hiking.sk & autor