Pohľad späť, Veľký Gápeľ a vpravo monumentálna Skalka © hiking.sk & autor