Pohľad späť, oblaky pridávajú ideálne svetlo a tiene » pozri na mape © hiking.sk & autor