Pohľad späť na ústie Juráňovej doliny zo Šatanovej poľany © hiking.sk & autor