Pohľad späť na okrúhly kopec Skalíková s vysielačom, náš chodník prechádzal na pomedzí lúk a remízok » pozri na mape © hiking.sk & autor