Pohľad spod Hlineného na východ © hiking.sk & autor