Pohľad spod Murianíka smerom na Bardejov (ten však leží viac vpravo a nevidieť ho) © hiking.sk & autor