Pohľad spod vrchola Adrenalin Klettersteig na jej začiatok, na vyhliadku pre turistov © hiking.sk & autor