Pohľad spoza sedla Auf der Hutn na Groser Pyhrgas (priblížené) © hiking.sk & autor