Pohľad zľava: Čierná hora, Šimonka a Bodoň, dolina potoka Deľna © hiking.sk & autor