Pohľad z Alberfeldkogelu na Hoher Dachstein, dosť priblížené © hiking.sk & autor