Pohľad z Alberfeldkogelu na severovýchod na Traunstein a na rovinu severne od Álp © hiking.sk & autor