Pohľad z Bungulských lúk na Riabu skalu © hiking.sk & autor