Pohľad z Chotárneho kopca (906 m) na sever - Kysucké Beskydy © hiking.sk & autor