Pohľad z Korošky Rinky na Mrzlu goru, vzadu Govca a Petzen © hiking.sk & autor