Pohľad z Krivína na Pohronský Inovec © hiking.sk & autor