Pohľad z Kykuly na juhozápad, poľnou cestou vedie červená značka (autor foto: Martin Knor) © hiking.sk & autor