Pohľad z Tirolerkogelu na Großer Ötscher (priblížené) © hiking.sk & autor