Pohľad z Východnej Vysokej smerom na východ © hiking.sk & autor