Pohľad z Vagnára (Pohanské) na Mlynnú dolinu (v strede), Veľký Gápeľ (vľavo), Malý Gápeľ (vpravo) a Ďumbier (vzadu v strede) © hiking.sk & autor