Pohľad z Veľkej lúky na vysielač Krížava na Martinských holiach © hiking.sk & autor