Pohľad z boku na Bukovinskú skalu (Skala nad bunkrom) © hiking.sk & autor