Pohľad z lúky pod Riabou skalou na hrebeň Dzialu s M. a V. Rawkou v závere, a vľavo Poloninu Caryńsku © hiking.sk & autor