Pohľad z mostíka – traverzová prepojka ľavého a stredného variantu © hiking.sk & autor