Pohľad z okraja brál na lanový mostík v ústí Kláštorskej rokliny © hiking.sk & autor