Pohľad z parkoviska na Živčáku, osady na kopci oproti (zľava) - Malíkovci, Chromíkovci a Varmusovci © hiking.sk & autor