Pohľad z parkoviska v Starom Smokovci © hiking.sk & autor