Pohľad z podvrcholu Devínskej Kobyly na meandrujúci Dunaj a začiatok Devínskej brány medzi Hainburskými vrchy a Devínskym hradným bralom © hiking.sk & autor