Pohľad z rúbaniska na miesto styku hraníc troch štátov © hiking.sk & autor