Pohľad z turistického chodníka © hiking.sk & autor