Pohľad z vrcholu Kozieho kameňa smerom na Liptov, v strede je Šuňava © hiking.sk & autor