Pohľad zo Štálovej na Nízke Tatry (Prašivá v strede) a Starohorské vrchy © hiking.sk & autor