Pohľad zo Seekopfu na rozoklané severné svahy Sengsengebirge, mrholí © hiking.sk & autor