Pohľad zo Slovenska na českú (moravskú) stranu © hiking.sk & autor