Pohľad zo Suchej hory na Hrubú Zliezajňu © hiking.sk & autor