Pohľad zo Suchinca do Poráčskej doliny, nad ňou obec Poráč, v strede Vysoký vrch © hiking.sk & autor