Pohľad zo sedla Obidza smerom na severovýchod © hiking.sk & autor