Pohľad zo severného svahu Priesilu smerom na Agraš © hiking.sk & autor