Pohľad zo severného vrcholu Ebensteinu na južný © hiking.sk & autor