Pohľady na široké lúky a zárezy hranice © hiking.sk & autor