Pohodová odhrnutá cesta na Malý Milič © hiking.sk & autor