Pohrebiskom stromov bičovaný víchrom stúpam hrebeňom na Jánov grúň © hiking.sk & autor